USŁUGI DLA GÓRNICTWA

W 1994 roku nasza firma włączyła się do prowadzonego przez KWK „Pstrowski” procesu restrukturyzacji. W związku z powyższym rozszerzyliśmy działalność i nabyliśmy doświadczenia w branży górniczej, co pozwoliło nam wypracować wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania konstrukcji stalowych wykorzystywanych pod ziemią.

USŁUGI DLA GÓRNICTWA

NASZE REALIZACJE